Interpellationer och frågor 2022

Regionfullmäktige 2022-12-06

Interpellation: Hur säkerställer Region Jönköpings län tillgången till barnmorskor? (pdf-fil, 714 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 139 kB)

 

Interpellation: Stora brister inom medicinsk vård och behandling vid särskilt boende för äldre (pdf-fil, 595 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 155 kB)

 

Regionfullmäktige 2022-10-04

Interpellation: Från recept till kroppsnytta (pdf-fil, 91 kB)

Från: Elisabeth Wahlström (M)

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 124 kB)

 

Regionfullmäktige 2022-08-30

Interpellation: Regionen kan överta slakteribyggnad som en del i naturbruksprogrammet (pdf-fil, 973 kB)

Från: Ulf Svensson (SD)

Till: Ordföranden i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 124 kB)

 

Interpellation: Utländska medborgare utnyttjar svensk sjukvård gratis (pdf-fil, 997 kB)

Från: Håkan Nyborg (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 149 kB)

 

Interpellation: Hur har akut- och ambulanssjukvården fungerat i sommar? (pdf-fil, 970 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 128 kB)

 

Regionfullmäktige 2022-06-14

Fråga: Angående vaccinationer för TBE (pdf-fil, 694 kB)

Från: Agnetha Lundberg (SD)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Frågesvar (pdf-fil, 112 kB)

 

Interpellation: Kapacitets- och personalbrist på IVA Ryhov (pdf-fil, 628 kB)

Från: Malin Wengholm (M)

Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 115 kB)

 

Interpellation: Bemanningssituationen vid Höglandssjukhuset (pdf-fil, 3159 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 131 kB)

 

Regionfullmäktige 2022-04-19

Interpellation: Busshållsplatsen i Bottnaryd (pdf-fil, 389 kB)

Från: Samuel Godrén (SD)

Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 154 kB)

 

Interpellation: Akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov behöver få bättre förutsättningar (pdf-fil, 1077 kB)

Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 131 kB)

 

Fråga: Angående vaccinationer för ukrainska barn (pdf-fil, 362 kB)

Från: Agnetha Lundberg (SD)

Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: Frågesvar (pdf-fil, 133 kB)

 

Regionfullmäktige 2022-02-08

Interpellation: Hur smittsäkra är våra sjukresor? (pdf-fil, 201 kB)
Från: Bengt-Ove Eriksson (V)
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 125 kB)