Tystnadsplikt, sekretess och personuppgifter

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om din sjukdom eller behandling.

Tystnadsplikten gäller alla anställda i Region Jönköpings län, också personal som arbetar med annat än vård. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Tystnadsplikt och sekretess, 1177.se (Extern länk)

Personuppgifter

Varje gång du söker vård eller tandvård registrerar Region Jönköpings län uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård och tandvård. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter regionen har registrerat. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig, Region Jönköpings län.

Personuppgifter, 1177.se (Extern länk)

Begäran om registerutdrag, rjl.se