Regler och rättigheter i vården

Personuppgifter

Varje gång du söker vård eller tandvård registrerar Region Jönköpings län uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård och tandvård. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter regionen har registrerat. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig, Region Jönköpings län.

Personuppgifter, 1177.se (Extern länk)

Begäran om registerutdrag, rjl.se