Begäran om registerutdrag

Fyll i formuläret för att begära ett registerutdrag.

Vad är ett registerutdrag?

Region Jönköpings län skickar alltid registerutdrag med rekommenderad post till folkbokföringsadress.

För att kunna hämta ut rekommenderad post till barn, det vill säga personer under 18 år måste du kunna styrka att du är vårdnadshavare till den underårige. Det gör du hos Skatteverket.

Beställ personbevis hos Skatteverket (Extern länk)

För ytterligare kopior kan en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna tillkomma.

Om du saknar svenskt personnummer, kan du skicka begäran till regionen@rjl.se.

Om handläggningstiden överskrider en månad kommer kontaktar vi dig om orsakerna till förseningen.

Formulär för begäran om registerutdrag

Personuppgifter

Registerutdrag

Jag vill ha registerutdrag på följande format
Registerutdrag önskas från följande verksamheter