Folkhälsa och vård

Glad medarbetare i vårdmiljö

När du behöver vård

Kontakta vården och tandvården
Patient som tränar sin arm efter benbrott

God hälsa på lika villkor för alla

Så fungerar vården och tandvården
Två kvinnor klädda i arbetskläder för vårdpersonal går i en korridor. De tittar in i kameran och ler. En röd text finns i förgrunden som lyder Det böjar med ett sommarjobb.

Bli vår sommarkollega!

Hitta alla våra sommarjobb