Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Kvinna i vårdkläder ler mot person som syns i förgrunden.
I länet finns tre psykiatriska kliniker som behandlar till exempel depressionssjukdomar, ångesttillstånd, psykossjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder. Foto: Johan W Avby

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik är ett av Region Jönköpings läns medicinska verksamhetsområden.