Rehabiliteringsmedicin

Personal hjälper patient att justera hjälpmedel
Till rehabiliteringsmedicinska kliniken kommer personer i arbetsför ålder som till exempel är benamputerade och behöver rehabilitering av ett team bestående av olika professioner. Foto: Johan W Avby

Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en länsgemensam verksamhet med cirka 100 medarbetare och har verksamhet på tre orter i länet.

I Jönköping har kliniken heldygnsrehabilitering, dagrehabilitering och mottagning. I Nässjö finns dagrehabilitering, mottagning och försäkringsmedicinsk verksamhet som utreder försäkringsmedicinska frågeställningar åt Försäkringskassan. I Värnamo har kliniken dagrehabilitering. 

Till rehabiliteringsmedicinska kliniken kommer personer i arbetsför ålder som behöver rehabilitering och/eller utredning av ett team bestående av flera olika professioner. Patienterna kan ha hjärnskada inklusive stroke, ryggmärgsskada, långvarig smärta, funktionella tillstånd, multiproblematik efter sjukdom eller skada, annan neurologisk sjukdom/skada eller vara ben- eller armamputerade.