Valberedningen

Valberedningen lägger fram förslag i valärenden som regionfullmäktige ska behandla.

Det kan till exempel handla om val av nämndemän eller att bevilja en ledamots avsägelse från sitt uppdrag.

Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare. Alla partier i regionfullmäktige är representerade med minst en ledamot.

Regionfullmäktige kan besluta att genomföra val utan att det bereds av valberedningen.