Transportinfrastruktur

Kvinna laddar sin elcykel.
I Jönköpings läns regionala transportplan föreslår vi både större och mindre investeringar. Till exempel åtgärder som ska underlätta för resenärer med kollektivtrafiken eller gående och cyklister. Foto: Johan W Avby

Ett av våra viktiga uppdrag kopplat till samhällsbyggnad är att planera för länets transportinfrastruktur.

Vi ansvarar för planeringen av den regionala statliga infrastrukturen i länet genom framtagandet av en regional transportplan. Inom ramen för vårt uppdrag samordnar vi också länets intressen i den nationella infrastrukturplaneringen och deltar i olika regionala, nationella och internationella nätverk kopplade till transportinfrastruktur och kommunikationer.

Vad händer nu?

Fram till och med den 18 mars 2022 har Region Jönköpings län förslaget till ny regional transportplan för åren 2022 – 2033 ute på remiss. Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka e-post till regional.utveckling@rjl.se, skriv diarienummer RJL 2021-1077 samt avsändare i ämnesraden.

Yttranden kan också lämnas skriftligen till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. Ange diarienummer RJL 2021-1077 som referens.

Region Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att skickas till Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av regionfullmäktige sommaren 2022.

Mer information

Mer information om hur vi arbetar med planering av transportinfrastruktur finns på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län(Extern länk).