Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård

Fyra personer motionsspringer, de är klädda i färgglada kläder och ser glada ut.
Foto: Johan W Avby

”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” är ett strategiskt dokument som visar på övergripande riktning för Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdsarbete, där omställningen till nära vård är en viktig del.

Denna riktning formuleras i sex stycken strategier, vilka konkretiseras genom ett antal utvecklingsområden där aktörer inom länet samverkar för att formulera och testa nya arbetssätt som sedan ska implementeras i det dagliga arbetet och på så sätt driva omställningen.

  1. Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen
  2. Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård
  3. Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering
  4. Primärvården är basen, specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs
  5. Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensutveckling
  6. Leda och utveckla för att förstärka goda relationer som bidrar till sömlös samverkan där värde skapas tillsammans

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård, 2020-2030 (pdf-fil, 3755 kB)