Småland Blekinge Halland South Sweden

Åhörare på konferensen Europaforum
Konferensen Europaforum Småland Blekinge Halland hölls den 12 maj 2017. Temat var "Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa". Foto: Johan W Avby

Vi finns mitt i Europa! Tillsammans med övriga regioner, regionförbund och lärosäten i Småland, Blekinge och Halland har vi ett kontor i Bryssel.

De främsta uppgifterna för Småland Blekinge Halland South Sweden är att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskaperna om hur de kan användas på hemmaplan. Det handlar också om att bevaka prioriterade frågor för regionens utveckling inom områden som Östersjöfrågor och klimatfrågor.

En viktig uppgift är att marknadsföra regionerna och underhålla kontakter med EU-parlamentariker och ledamöter. Till verksamheten i Bryssel är en mottagarorganisation kopplad där samtliga regioner, regionförbund och lärosäten är delaktiga.

Småland Blekinge Halland South Sweden är ett samarbete vi har med Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Halland, Linnéuniversitetet, Jönköping University och Blekinge Tekniska Högskola.