Jämförelser och rapporter

Jämförelser och rapporter

Vårdpersonal antecknar på ett block
Resultaten från undersökningar och rapporter används för att förbättra och utveckla verksamheten. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län samlar, analyserar och gör prognoser över länets utveckling. Vi deltar också i flera nationella undersökningar och jämförelser av kvaliteten i våra verksamheter.

Följ utvecklingen i Jönköpings län

På webbplatsen Utveckling i Jönköpings län kan du följa hur det går för länet inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer. Statistik inom ett antal utvalda områden sammanställs regelbundet för att följa utvecklingen i Jönköpings län och se om vi når våra mål och visioner. 

Hur går det, Utveckling i Jönköpings län (Extern länk)

Nationella jämförelser

I kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från myndigheter.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada (Extern länk)

Hitta vård är en tjänst där du kan jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med och få läkartider på olika vårdcentraler. Du kan också se olika kvalitetsomdömen från patienter samt priser hos olika tandvårdsmottagningar.

Hitta vård, 1177 Vårdguiden (Extern länk)

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Vården i siffror (Extern länk)

Nationella patientenkäten görs inom flera områden, bland annat primärvård, specialiserad vård, barnsjukvård, akutsjukvård och psykiatri. Resultaten används för att förbättra och utveckla verksamheten och allmänheten får möjlighet att jämföra vårdcentraler och sjukhus på olika sätt.

Nationell patientenkät (Extern länk)

Väntetider är en sammanställning av statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård som görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vantetider.se (Extern länk)

Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader ska stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. 

Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landsting (Extern länk)

Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Uppgifterna kommer från tre olika delar: Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden, Nationella folkhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor. 

Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten (Extern länk)

Socialstyrelsen tar fram statistik och rapporter inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Huvuddelen av statistiken hämtas från Socialstyrelsens egna hälsodataregister, socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret.
Statistik, Socialstyrelsen (Extern länk)