Kultur

Prioriterade målsättningar: scenkonst

Region Jönköpings läns uppdrag är att genom strategiskt stöd, samordning och i dialog med nyckelaktörer arbeta för att stärka scenkonstens ställning i Jönköpings län, och skapa förutsättningar för de scenkonstnärer som verkar i området.

Scenkonstområdet i Jönköpings län består av institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer inom bland annat teater, dans, musik och samtida cirkus. Här finns också de kommunala kulturskolorna, studieförbund, kulturella amatörgrupper och konstnärliga utbildningar på folkhögskole- och yrkreshögskolenivå.

Region Jönköpings län ska 

 • öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter och utbud
 • främja barns och ungas möte med scenkonsten
 • främja samverkan mellan institutionerna, de fria professionella och ideella scenkonsaktörerna och kommunerna.
 • förstärka strukturen för samverkan
 • verka för en sammanhållen utbildningskedja
 • kompetensutveckla arrangörer

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)