Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Nämnden för folkhälsa och sjukvård består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

  • Primärvård
  • Somatisk vård
  • Psykiatrisk vård
  • Tandvård
  • Övrig hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa och andra områden som hänger ihop med folkhälso- och sjukvårdsfrågor och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet. 

Nämnden arbetar på uppdrag av regionstyrelsen med att ta fram underlag för budget och flerårsplan, systemmätetal och handlingsplaner.