Dina politiker

Dina politiker

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Vårddemokraterna. Oppositionen består av Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionråd

Region Jönköpings län har 10 förtroendevalda politiker som kallas regionråd. De är arvoderade på heltid eller betydande del av heltid.

Det finns fyra helarvoderade regionråd från den politiska ledningen och två från oppositionen.

Regionråd helarvoderade 2023-2026

 • Rachel De Basso, Socialdemokraterna, regionråd
 • Thomas Gustafsson, Socialdemokraterna, regionråd
 • Tommie Ekered, Moderaterna, regionråd
 • Kerstin Hammar, Moderaterna, regionråd
 • Maria Frisk, Kristdemokraterna, regionråd
 • Per Eriksson, Centerpartiet, regionråd

Regionråd delarvoderade 2023-2026

 • Håkan Karlsson-Nyborg, Sverigedemokraterna
 • Martin Nedergaard-Hansen, Vårddemokraterna
 • Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
 • Jimmy Ekström, Liberalerna

Vem ansvarar för vad?

Politiker från partier i den politiska ledningen har ansvar för olika områden:

 • Rachel De Basso, Socialdemokraterna, ordförande i Regionstyrelsen 
 • Thomas Gustafsson, Socialdemokraterna, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
 • Tommie Ekered, Moderaterna, ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 • Kerstin Hammar, Moderaterna, ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Ledamöter

Regionfullmäktige har 81 ledamöter. De flesta av dem är fritidspolitiker, och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten.

Ledamöter i regionfullmäktige/regionstyrelse/nämnder och övriga politiska organ (Extern länk)