Granskningsrapporter

Resultatet av regionrevisionens granskningar redovisas i rapporter. Rapporterna skrivs av de sakkunniga yrkesrevisorerna som genomfört granskningarna.

Innan rapporterna skickas till respektive nämnd kompletteras de med en skrivelse (missiv) där regionrevisorerna gör egna bedömningar av granskningsresultat och ger rekommendationer om åtgärder med utgångspunkt i granskningsresultat.

I de fall revisorerna begär svar från respektive nämnd återfinns även detta under respektive rapport.

Granskning av årsredovisning 2022

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2022" (pdf-fil, 345 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning"  (pdf-fil, 182 kB)

Granskning av delårsrapport 2022 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 149 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 166 kB)

"Revisorenas bedömning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 159 kB)

 

Fördjupade granskningar 

Granskning av regionstyrelsens uppsikt över
hel- och delägda bolag

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsikt över hel- och delägda bolag" (pdf-fil, 326 kB)

Missiv till "Granskning av reginstyrelsens uppsikt över hel- och delägda bolag"  (pdf-fil, 537 kB)

Granskning av intäktsprocessen

Revisionsrapport "Granskning av intäktsprocessen" (pdf-fil, 505 kB)

Missiv "Granskning av intäktsprocessen"  (pdf-fil, 88 kB)

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin" (pdf-fil, 435 kB)

Missiv till "Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin" (pdf-fil, 180 kB)

Granskning av kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 397 kB)

Missiv till "Granskning av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 569 kB)

Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

Revisionsrapport "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 461 kB)

Missiv till "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 789 kB)

Revisions-PM till "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 166 kB)

Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 378 kB)

Missiv till "Granskningsrapport av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 668 kB)

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Revisionsrapport "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 283 kB)

Missiv till "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 656 kB)

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 488 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 202 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 289 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"  (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil, 365 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"  (pdf-fil, 178 kB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 350 kB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Yttrande till "Granskning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 130 kB)

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Revisionsrapport "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet" (pdf-fil, 431 kB)

Missiv till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"   (pdf-fil, 183 kB)

Yttrande till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"  (pdf-fil, 143 kB)

 

Granskningar 2022 

Granskningar 2021

Granskningar 2020 

Granskningar 2019 

Granskningar 2018

Granskningar 2017

Granskningar 2016

Granskningar 2015

Granskningar 2014

Granskningar 2013

Granskningar 2012

Granskningar 2011