Granskningar 2014

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner

Revisionsrapport "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner" (pdf-fil, 505 kB)
Missiv till "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner" (pdf-fil, 181 kB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner" (pdf-fil, 85 kB)

Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" (pdf-fil, 509 kB)
Revisionsrapport "Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum" (pdf-fil, 576 kB)
Missiv till "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" och "Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum" (pdf-fil, 126 kB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" (pdf-fil, 210 kB)

Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2014" (pdf-fil, 740 kB)
Missiv till "Granskning av årsredovisning 2014" (pdf-fil, 109 kB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av årsredovisning 2014" (pdf-fil, 104 kB)

Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport "Förstudie gällande landstingets arbetsmiljö" (pdf-fil, 464 kB)
Missiv till "Förstudie gällande landstingets arbetsmiljö" (pdf-fil, 23 kB)

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna

Revisionsrapport "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna" (pdf-fil, 211 kB)
Missiv till "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna" (pdf-fil, 33 kB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna" (pdf-fil, 149 kB)

Förstudie av kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Förstudie av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 780 kB)
Missiv till "Förstudie av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 98 kB)
Regionstyrelsens svar "Förstudie av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 149 kB)

Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet

Revisionsrapport "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet" (pdf-fil, 373 kB)
Missiv till "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet" (pdf-fil, 90 kB)
Regionstyrelsens svar "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet" (pdf-fil, 1565 kB)

Delårsrapport 2014

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2014" (pdf-fil, 615 kB)
Missiv till "Granskning av delårsrapport 2014" (pdf-fil, 33 kB)
Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2014" (pdf-fil, 23 kB)

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad

Revisionsrapport "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad (pdf-fil, 490 kB)

Missiv till  "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad (pdf-fil, 102 kB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad" (pdf-fil, 1411 kB)

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar

Revisionsrapport "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar" (pdf-fil, 598 kB)

Missiv till "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar" (pdf-fil, 25 kB)

Regionstyrelsens svar "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar" (pdf-fil, 1061 kB)

Granskning av landstingets operationsverksamhet

Revisionsrapport "Granskning av landstingets operationsverksamhet" (pdf-fil, 360 kB)

Missiv till "Granskning av landstingets operationsverksamhet" (pdf-fil, 32 kB)

Landstingsstyrelsens svar "Granskning av landstingets operationsverksamhet" (pdf-fil, 1062 kB)

Utvärdering av hur revisionens arbete uppfattas

Rapport Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län  (pdf-fil, 1596 kB)