Gestaltningsuppdrag

Karin Westermarks Color membrane utanför Värnamo sjukhus
Karin Westermarks Color Membrane #2, utanför Värnamo sjukhus. Foto: Karin Westermark
Karin Westermarks Color membrane utanför Värnamo sjukhusSkiss över Color Membrane

De konstnärliga gestaltningarna i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att skapa attraktiva miljöer för patienter, personal och besökare. Vi har idag cirka 14000 konstverk och köper kontinuerligt in nya till våra ny- och ombyggnationer.

Vi gör våra inköp med fokus på samtida professionellt verksamma konstnärer, både regionala, nationella och internationella. Ambitionen är att hålla hög konstnärlig nivå. Samtidigt måste den konstnärliga gestaltningen ta hänsyn till den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Konsten i vården

Vårdperspektivet ställer stora krav på lyhördhet och tillit i den konstnärliga gestaltningen. Att arbeta med människor i kris kräver stor känslighet. Den enskilda människans upplevelse av konstverket måste sättas i relation till dennes situation, ett besked om svår sjukdom, en anhörig som gått bort eller är mitt uppe i en lång och krävande behandling.

Konst som bidrar till hälsa

Genom dialog med vården och i samspråk med konsten skapas levande och hälsofrämjande vårdmiljöer. Konsten möter människan på andra plan, bortom orden och bidrar till den humanistiska synen. Genom konsten är patienten inte bara en patient eller vårdstatistik, det är en människa vi möter. Vi arbetar därför med olika uttrycksätt och har ett normkritiskt förhållningsätt som är inkluderande. Detta för att kunna möta människor från olika kulturer, religioner och livssituationer.

Upphandlad gestaltning

Vi arbetar med upphandlad gestaltning för nybyggnationer. Det innebär att vid nybyggnationer avsätts medel för konstnärlig gestaltning. Principen gäller för alla våra lokaler runt om länet, exempelvis sjukhusen, vårdcentralerna, folktandvården, våra fyra skolor.

Region Jönköpings län använder konstpool.se för utlysning av aktuella uppdrag.

Konstpool.se(Extern länk)

Tilldelade och genomförda uppdrag

Värnamo sjukhus

 • Karin Westermark södra entrén Color membrane#2
 • Emma Kronvall innergårdspar Saga
 • Patrik Bengtsson innergårdspar Dit vi kommer, varifrån vi går

Eksjö HUS 37

 • Marie Bäckman – Visnings rummet
 • Alvaro Campo – Bön och meditationsrummet
 • Sirous Namazi – Mellanrummet
 • Roland Persson – Entré Exteriört
 • Anna Liljeholm – Entré interiört
 • Skissuppdrag tre konstnärer - Plan 4 korridor

Ryhov HUS D1

 • Kultivator – Gavelvägg exteriör
 • Anastasia Ax – Trapphuset D1/D2
 • Pågående skissuppdrag - Skulptur park