Upphandling och inköp

Gestaltningsuppdrag

Karin Westermarks Color membrane utanför Värnamo sjukhus
Karin Westermarks Color Membrane #2, utanför Värnamo sjukhus. Foto: Karin Westermark

De konstnärliga gestaltningarna i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att skapa attraktiva miljöer för patienter, personal och besökare. Vi har idag cirka 14000 konstverk och köper kontinuerligt in nya till våra ny- och ombyggnationer.

Vi gör våra inköp med fokus på samtida professionellt verksamma konstnärer, både regionala, nationella och internationella. Ambitionen är att hålla hög konstnärlig nivå. Samtidigt måste den konstnärliga gestaltningen ta hänsyn till den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Konsten i vården

Vårdperspektivet ställer stora krav på lyhördhet och tillit i den konstnärliga gestaltningen. Att arbeta med människor i kris kräver stor känslighet. Den enskilda människans upplevelse av konstverket måste sättas i relation till dennes situation, ett besked om svår sjukdom, en anhörig som gått bort eller är mitt uppe i en lång och krävande behandling.

Konst som bidrar till hälsa

Genom dialog med vården och i samspråk med konsten skapas levande och hälsofrämjande vårdmiljöer. Konsten möter människan på andra plan, bortom orden och bidrar till den humanistiska synen. 

Genom konsten möts vårdtagarna som individer med ett personligt förhållande till sin upplevelse av mötet med konstverkets olika utryck. Vi strävar därför att visa olika konstnärliga uttrycksätt och arbetar med ett inkluderande normkritiskt förhållningsätt.

Vi vill att konsten skall vara tillgänglig för och kunna möta människor från olika kulturer, religioner och livssituationer, svenska och utländska.

Upphandlad gestaltning

Vi arbetar med upphandlad gestaltning för nybyggnationer. Det innebär att vid nybyggnationer avsätts medel för konstnärlig gestaltning. Principen gäller för alla våra lokaler runt om länet, exempelvis sjukhusen, vårdcentralerna, folktandvården, våra fyra skolor.

Region Jönköpings län använder konstpool.se för utlysning av aktuella uppdrag.

Konstpool.se (Extern länk)

Tilldelade och genomförda uppdrag


Värnamo sjukhus

 • Karin Westermark - Color membrane#2, Södra entrén
 • Emma Kronvall - Saga, Innergårdspar
 • Patrik Bengtsson - Dit vi kommer, varifrån vi går, Innergårdspark


Eksjö HUS 37

 • Marie Bäckman – Silentium, Visningsrum
 • Alvaro Campo – Vågor, Bön och meditationsrumet
 • Sirous Namazi –  Samtidigt 2018, Mellanrummet
 • Roland Persson – Kompositionen, Entré exteriört
 • Anna Liljeholm – Maskineriet, Entré interiört


Ryhov HUS D1

 • Kultivator – Passage, Gavelvägg Ryhovs entré
 • Anastasia Ax – The World as of Yesterday, Trapphus D1/D2
 • Astrid Göransson – Äntligen! säger Tuvstarr, Skulptur park


Råslätts Vårdcentrum

 • Lena Cronqvist – Flicka med tofsar och paraply, Skulptur exteriört