Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 24 januari

Höglandets samordningsförbund

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 25 januari

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 14 december

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-05-17(2)