Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Höglandets samordningsförbund 17 oktober

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 15 oktober

Regionfullmäktige 1 oktober

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 27 september

Regionrevisionen 25 september 2019

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 17 september 2019

Länspensionärsrådet 19 september 2019

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 18 september