Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd folkhälsa och sjukvård 2021-03-30

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 30 mars

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 31 mars

Regionfullmäktige 13 april

Regionrevisionen 2021-03-19

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden