Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige 5 december

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2023-11-14

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2023-11-23

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2023-11-14

Patientnämnden 16 november

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2023-11-15

Regionfullmäktige 7-8 november

Kommunalt forum 2023-10-27

Länspensionärsrådet 12 oktober