Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Patientnämnden 20 juni

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 20 juni

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 26 juni

Regionfullmäktige 19 juni

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 26 juni