Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Höglandets samordningsförbund

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 3 maj

Regionstyrelsen 9 maj

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2023-05-02

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-05-17(2)