Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Kommunalt forum 29 november

Finnvedens samordningsförbund 29 november

Regionfullmäktige 3 december

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 19 november

Länspensionärsrådet 28 november

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 19 november

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 20 november

Parlamentariska nämnden 15 november

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 19 november