Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionstyrelsen 26 juni

Patientnämnden 16 juni

Regionstyrelsen 17 juni

Nämnd för folkhälsa och sjukvård den 16 juni

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 16 juni

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 17 juni

Finnvedens samordningsförbund 15 juni

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 5 juni

Regionfullmäktige 8 juni