Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Finnveden Samordningsförbundet 21 september

Regionfullmäktige 31 augusti

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 8 september

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 7 september

Höglandets samordningsförbund 26 augusti

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2021-05-17(2)