Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 16 oktober

Parlamentariska nämnden, 15 oktober

Regionfullmäktige 2 oktober

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 9 oktober

Regionrevisionen 27 september 2018

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 28 september

Finnvedens samordningsförbund 5 oktober

Finnvedens samordningsförbund 13 september

Regionstyrelsen 25 september

Parlamentariska nämnden den 24 september

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Finnvedens samordningsförbund 13 september

Samordningsförbundet Södra vätterbygden 26 september

Regionfullmäktige 2 oktober

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 18 september