Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Finnvedens samordningsförbund 22 mars

Patientnämnd 2 april

Regionstyrelsen 26 mars

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 21-22 mars

Länspensionärsrådet 21 mars

Regionrevisionen