Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2024-04-10

Regionrevisionen 2024-03-20

Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen 21–22 mars 2024

Samordningsförbunden Södra Vätterbygden 2024-03-25

Höglandets samordningsförbund 2024-03-21

Länspensionärsrådet 29 februari