Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 4 juni 2019

Finnvedens samordningsförbund 24 maj

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 4 juni

Regionfullmäktige 18 juni

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 5 juni

Regionrevisionen 24 maj 2019

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 24 maj 2019

Regionstyrelsen 14 maj

Nämnd för trafik infrastruktur och miljö 4 juni

Patientnämnd 14 maj

Höglandets samordningsförbund 23 maj

Länspensionärsrådet 20 maj 2019