Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionstyrelsen 3 december

Parlamentariska nämnden 3 december

Finnvedens samordningsförbund 21 november

Regionstyrelsen 28 november

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 19 november

Regionrevisionen 20 november 2018

Regionstyrelsen 23 oktober

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 21 november

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 20 november

Paralmentariska nämnden 19 november

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 20 november

Regionfullmäktige 6 november