Regionfastigheter som arbetsplats

Tjej i bygghjälm och arbetsjacka på byggarbetsplats. I bilden är texten "Nöjda kunder gör oss nöjda" inlagd.
Nöjda kunder – gör oss nöjda! Det handlar om att vi i nära samarbete med kunderna skapar bra miljöer för Region Jönköpings läns medarbetare, patienter, elever och besökare, på såväl kort som lång sikt. Foto: Ulf Lindberg

Regionfastigheter har ett engagerande och inspirerande uppdrag. Förutom att bygga nytt och bygga om gör vi så mycket mer: allt från att ta hand om blomrabatter och bassänger till att avvisa stökiga personer och se till att lås och larm fungerar. Regionfastigheter ser också till att lokalerna vi använder är ändamålsenliga och trivsamma, med god och hög standard.

Vårt uppdrag

 • Vi förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning.
 • Vi ansvarar för fastighetsplanering.
 • Vi bygger nytt och bygger om.
 • Vi ansvarar för all in– och uthyrning, försäljning, förvärv och rivning.

I uppdraget ligger att planera och genomföra både ny- och ombyggnader för mycket skiftande behov – sjukhus, skolor, folktandvård, vårdcentraler och administration med mera.

Lokalerna ska fylla sin uppgift, ha god standard och användas på bästa möjliga sätt. I uppdraget ligger också en effektiv förvaltning och drift av lokalerna för en god hållbarhet och få störningar.

Regionfastigheter ansvarar även för in- och uthyrning, försäljning, förvärv och rivning.

Medarbetare och organisation

 • Regionfastigheter är ett område, inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 140 medarbetare.
 • Vi bygger, förvaltar och sköter fastigheter och mark i hela länet.
 • Vi äger över 600 000 m2 och hyr in cirka 80 000 m2. De största objekten är länets sjukhus, men vi förvaltar även skolor, vårdcentraler, folktandvård och Kulturhuset Spira.
 • Vi är trädgårdsarbetare, fastighetsutvecklare, ekonomer, fastighetsförvaltare, byggprojektledare, elingenjörer, systemförvaltare, ordningsvakter, lokalplanerare, fastighetsdrifttekniker och chefer, med mera.
 • Vi består av fyra enheter: 
      - fastighetstekniska enheten
      - förvaltarenheten
      - projektenheten
      - utvecklingsenheten

Kompetens vi ofta söker

Ofta behöver regionfastigheter bland annat fastighetstekniker, drifttekniker och byggprojektledare. Du kan hålla koll på aktuella utannonserade tjänster här: Region Jönköpings län / Jobb och karriär / Lediga jobb

Därför ska du jobba hos oss

Grönare miljöer, nya byggnader, fler enkelrum och toppmodern teknik. Det kommer att hända mycket på fastighetssidan i Region Jönköpings län de närmaste åren.  

Vill du vara med och bygga för framtidens vård? Skapa förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö? Anta utmaningen att jobba i en komplex miljö där livsviktig verksamhet ofta pågår sida vid sida med ett framväxande bygge? Då kan regionfastigheter vara helt rätt för dig.

Om du börjar hos oss bidrar du till regionfastigheters höga kompetens och gör oss till en arbetsplats att vara stolt över.
 
Vi arbetar kontinuerligt med värderingar ökad delaktighet. Vi hjälps åt så att alla känner till sina mål och övergripande målsättningar.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi arbetar kontinuerligt med värderingar ökad delaktighet. 
 • Vi hjälps åt så att alla känner till sina mål och övergripande målsättningar.
 • Vi har daglig styrning inom fastighetstekniska enheten.
 • Vi genomför två utvecklingsdagar per år
  med alla medarbetare.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi tillgodoser regionens behov av ändamålsenliga
  lokaler, rätt funktion och kvalitet. */**
 • Vi är tillgängliga dygnet och året runt.
 • Vi har stort engagemang för verksamheterna – vi gör allt för att sjukvården ska fungera.
 • Vi deltar i många husmöten årligen – allt för att
  samverka nära kunden.

* ) Program för teknisk standard – PTS

Att bygga lokaler för sjukvård är ett komplicerat arbete. Som ett viktigt stöd i detta används ledningssystemet Program för Teknisk Standard, som hjälper användaren att redan från början få rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning.

Grunden till systemet har arbetats fram av regionfastigheter och är nu ett webbaserat system som används av många landsting och regioner i Sverige.

**) Samarbete med tekniska högskolor

Chalmers tekniska högskola i Göteborg Forskning har visat att vårdmiljön har stor betydelse för hur patienterna mår och hur snabbt de tillfrisknar. Regionfastigheter ingår därför i ett samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som hjälper till att utforma förslag på goda vårdmiljöer.

Tekniska högskolan i Jönköping  Regionfastigheter har även ett nära samarbete med Tekniska högskolan i Jönköping och bevakarforskningsrelaterade utvecklingsprojekt inom olika fackområden.

Det här är vi stolta över

 • Vi har få driftsavbrott.
 • Vi har fina utemiljöer.
 • Vi har drygt 14 000 m2 solceller. Det bidrar till att vi är den fjärde mest energieffektiva av alla regioner.
 • Vi är systemägare för Program för Teknisk
  Standard (PTS) som bidrar till att 20 av 21 regioner samverkar kring vårdlokalers krav och standard. Läs mer om PTS ovan.
 • Vi vann arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2021 för hus 37, Höglandssjukhuset.
 • Vi vann stadsbyggnadspriset 2020 för hus D1 och D2, Länssjukhuset Ryhov.
 • Vi har byggt vårdmiljö i världsklass för OP/IVA, Värnamo sjukhus.

Det här gör vi under ett år

 • Vår bevakningspersonal går tillsammans 24 miljoner steg.
 • Vi hanterar fastighetsinvesteringar för totalt 500–550 miljoner kronor.
 • Vi underhåller och förvaltar mer än 600 000 m2 egenägda lokaler.
 • Vi ser till att sjukhusen fungerar dygnet runt när det gäller el, värme, kyla, gas och vatten.
 • Vi tar hand om 1 miljon m2 markyta runt våra lokaler.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats