Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service

Tjej i förgrunden som sorterar post i backar. Ryggen på en kille syns i bakgrunden.
Att se till att Region Jönköpings läns alla verksamheter får post och paket till rätt plats och i rätt tid är en viktig uppgift för närservice inom Verksamhetsstöd och service. Foto: Ulf Lindberg

Här kan du läsa mer om olika arbetsplatser som finns inom Verksamhetsstöd och service. Om du vill veta mer så hör av dig till arbetsplatsen du är intresserad av!

Ekonomi som bland annat ansvarar för leverantörsfakturor för hela Region Jönköpings län  samt patientadministration, kundfakturering, redovisning, budget och planering för vissa verksamhetsområden.

Hjälpmedelsförsörjning som ansvarar för regionens hjälpmedelsförsörjning och är resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.

Inköp och materialförsörjning som ansvarar för regionens upphandlingar av varor och tjänster och att utveckla elektronisk handel samt ansvarar för regionens materialförsörjning och även levererar diabetes- och stomimaterial till privatpersoner i hemmet. 

Invånarservice som ger råd till länsinvånarna dygnet runt via telefon via 1177 Vårdguiden på telefon och hjälp till den som vill komma i kontakt med regionens medarbetare via kontaktcenter. 

Läkemedelsförsörjning som bland annat genom kliniska farmaceuter och sjukhusapotek ansvarar för regionens läkemedelsförsörjning.

Länstransporter som ansvarar för sjukresetransporter och godstransporter, huvudsakligen inom regionen samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.

Medicinsk teknik som bistår vården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning. Hanterar även IT- samt om- och nybyggnadsfrågor som berör medicinteknisk utrustning för att säkra den medicintekniska säkerheten och uppfylla de lag-, direktiv- och förordningskrav som åligger vården när det gäller medicinsk teknik.

Miljö som ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom området ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i Jönköpings län.

Måltid som ansvarar för att laga och servera mat i regionens kök och restauranger till patienter, medarbetare och besökare.

Närservice  som ansvarar för regionens städning, hantering av textil, material, post, gods, patienttransport inom sjukhus, vaktmästeri med mera.

Regionfastigheter som ansvarar för regionens alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.

Hr som stöttar verksamhetsområdesledningar inom regionen bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.

Sjukhusstöd där servicecenter, säkerhet och lokal samordning ger stöd och service till sjukhusens verksamheter, patienter och besökare.