Arbetsplatser

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service

Kille som står böjd under en medicinteknisk utrustning för att reparera den.
Att bistå sjukvården med teknisk kompetens för upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning är en viktig uppgift för medicinsk teknik inom Verksamhetsstöd och service. Foto: Ulf Lindberg

Här kan du läsa mer om olika arbetsplatser som finns inom Verksamhetsstöd och service. Om du vill veta mer så hör av dig till arbetsplatsen du är intresserad av!

Område beredskap och säkerhet planerar och tar fram strategier, policys, riktlinjer, planer och utbildar inom områdets kompetensområden för att underlätta för RJLs verksamheter att följa de krav som ställs och att få säkra verksamheter.

Hjälpmedelsförsörjning är en specialistfunktion som ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning och att vara en resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.

Hälso- och sjukvårdsfarmaci stödjer Region Jönköpings län till en evidensbaserad, säker, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt en rationell och säker läkemedelsförsörjning.

Inköp och materialförsörjning ansvarar för regionens upphandlingar och inköp av varor och tjänster samt försörjning av material. Ger också stöd i avtalshantering och avtalsfrågor.

Invånarservice ger regionens invånare stöd, råd, hänvisning och service dygnet runt genom 1177 på telefon och Region Jönköpings läns Kontaktcenter.

Länstransporter ansvarar för godstransporter, huvudsakligen inom Region Jönköpings län, samt för intern biluthyrning och att försörja regionen med långtidshyrda fordon.

Medicinsk teknik hjälper sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning. Ser även till att lagar, direktiv och förordningar som rör denna utrustning följs.

Miljö ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. 

Måltid som ansvarar för att planera, producera och servera näringsriktiga och hållbara måltider till patienter, medarbetare, elever och besökare och att ge dem en god måltidsupplevelse.

Närservice ansvarar för Region Jönköpings läns städning, hantering av textil, material, post, gods, patienttransport inom sjukhus, vaktmästeri, bårhus med mera.

Regionfastigheter ansvarar för Region Jönköpings läns alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.

Sjukhusstöd ansvarar för samordning av service och lokalfrågor på sjukhusen. Bemannar centralreceptionen och hanterar all tjänstelegitimation och behörighet för dörrpassage för personal samt personalbostäder.
Ansvarar även för utbildning inom brandskydd, att koordinera och leda verksamhetsflyttar samt för regionens möbelförråd med mera.

Verksamhetsstöd och service har också en ledningsstab och ett ledningsstöd där resurser finns för att stötta våra områden inom kommunikation, verksamhetsutveckling, HR, ekonomi och projektledning.