Introduktion för nyutbildade sjuksköterskor -RIU

Två kvinnor i ljusblå sjuksköterskekläder undersöker dockan som används som fiktiv patient.
Att varva jobb och träffar med gruppen i introduktionsprogrammet RIU är en bra kombination många uppskattar. Frida Gyllström tycker att det är roligt och givande att få träna på det man dagligen ställs inför på arbetet. Foto: Johan W Avby

Är du nyutbildad sjuksköterska och har fått ditt första jobb hos oss i Region Jönköpings län? Grattis! Då kan vi erbjuda dig en av de bästa introduktionerna i Sverige -Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU).

För oss som arbetsgivare är det viktigt att du får en positiv upplevelse och känner dig trygg. Därför erbjuder vi RIU, ett introduktions- och utvecklingsprogram, till alla våra anställda sjuksköterskor som fått sin legitimation de senaste 12 månaderna.

Vårt introduktions- och utvecklingsprogram utgår från Metodikum och är en samlingsplats för reflektion, träning och diskussioner där du möter nya kollegor och erfarna instruktörer som är proffs i vardagen. Programmet är gemensamt för hela Region Jönköpings län och utformat efter sjuksköterskor och verksamheternas behov. Du kan läsa mer på Metodikums hemsida om programmet. 

Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram (RIU/KUP), Qulturum, Region Jönköpings län (rjl.se)