Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram (RIU/KUP)

Foto: Johan Werner Avby

RIU - Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram

Programmet är till för nyexaminerade sjuksköterskor i Region Jönköpings län. Tillsammans med nya kollegor och erfarna instruktörer, som är proffsen i vardagen, får sjuksköterskorna möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Att komma ut i en ny yrkesroll kan vara både krävande om omtumlande, trots mycket kunskaper och erfarenheter från utbildningen. RIU finns till för dig som en samlingsplats för reflektion, träning och diskussioner.

Du kommer att möta sjuksköterskor från olika delar av regionen där alla har en gemensam sak: Ni är nya i er yrkesroll och det ansvar som det innebär.

  • RIU är en neutral zon där det finns möjlighet att ställa alla de frågor som dyker upp. Alla träffar utgår alltid från Metodikum.
  • Din roll är viktig på många sätt, dels är du sjuksköterska på din avdelning men du är också kollega och deltagare. Vi ser gärna att du tar med dig dina kunskaper och erfarenheter för att dela med dig i programmet.
  • Du är samtidigt en ambassadör för din verksamhet där du tar med dig nya kunskaper och erfarenheter in i ditt dagliga arbete för att fortsätta utveckla vården, patientsäkerheten och er trygghet på arbetsplatsen.

KUP - Kompetensutvecklingsprogrammet

Programmet för undersköterskor och skötare är, precis som RIU, en del i kompetensutvecklingen men med fokus på undersköterskor och skötare. Programmet innefattar utbildningsdagar med fördjupning inom olika kompetensområden, allt för att öka trygghet i yrket.

Innehållet i programmet är baserat på de patientsäkerhetsområden som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har identifierat, Vårdhandbokens riktlinjer samt Region Jönköpings läns strategiska utvecklingsområde patientsäkerhet: Säker vård – alla gånger. Även underlag från intervjuer med enhetschefer och undersköterskor. Dagarna är fantastiska tillfällen att träffa andra undersköterskor och skötare med olika erfarenheter för att utbyta tankar, idéer och reflektioner i arbetet.

Alla instruktörer arbetar kliniskt och har specialistkunskaper inom olika områden som de på ett engagerat, spännande och förtroendefullt sätt vill dela med sig av till dig. Flera av dom är era kollegor som leder, tränar och reflekterar tillsammans med er för att skapa de bästa förutsättningar för lärande, förståelse och utveckling. De är nyfikna och sätter fokus på det som är relevant och viktigt för att det ska fungera så bra som möjligt för dig i din vardag och verksamhet.

Anmälan

Vi hoppas att du tar vara på möjligheten och anmäler dig till programmet i LoK - Lärande och kompetensportalen.
Fika och lunch ingår vid samtliga tillfällen och vi träffas alltid ombytta till arbetskläder på Metodikum.

Vid frånvaro

Anmäl frånvaro till din vårdenhet och gärna via mail till riu@rjl.se.

Vi ser fram emot att träffa dig - Välkommen till RIU och KUP!