Jönköping

Vi träffas alltid ombytta på Metodikum om inget annat anges i schemat.

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT 23 AMåndag 4/908.00-10.00
10.00–12.00
13.00– 16.00
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
HT 23 BTisdag 5/908.00–10.00
10.00–12.00
13.00–16.00
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
HT 23 ATisdag 19/908.00–16.00Tidigt upptäcka och behandla – TUB, A-E / NEWS
Scenario
HT 23 BOnsdag 20/908.00–16.00Tidigt upptäcka och behandla – TUB, A-E / NEWS
Scenario
HT 23 AMåndag 2/1008.30–12.30
13.30–16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
HT 23 BTisdag 3/1008.30–12.30
13.30–16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
HT 23 ATisdag 17/1008.30–09.30
09.30–12.30
13.30–16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden
HT 23 BOnsdag 18/1008.30–09.30
09.30–12.30
13.30–16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden
HT 23 AMåndag 23/1008.30-17.00Cirkulation
S-HLR
HT 23 BTisdag 24/1008.30-17.00Cirkulation
S-HLR
HT 23 A+B (ssk)Tisdag 7/1108.30-15.30
15.30-16.30
Läkemedelshantering
Antibiotiksamarta Sjuksköterskor
HT 23 ATisdag 21/1108.30-12.30
08.30-10.00
10.30-12.15
13.15-15.00
15.00-16.30
Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)
HT 23 BOnsdag 22/1108.30-12.30
08.30-10.00
10.30-12.15
13.15-15.00
15.00-16.30
Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)
HT 23 ATisdag 28/1108.30-09.30
09.30-12.30
13.30-16.30
Kuratorns roll
Existentiell hälsa
Vardagsrehabilitering
HT 23 BOnsdag 29/1108.30-09.30
09.30-12.30
13.30-16.30
Kuratorns roll
Existentiell hälsa
Vardagsrehabilitering
HT 23 ATisdag 12/1208.30-16.30Teamträning
HT 23 BTorsdag 14/1208.30-16.30Teamträning

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

VT 23 A

29/8

08.00-16.00Psykiatri
VT 23 B30/808.00-16.00Psykiatri
VT 23 A6/9

08:00 – 11:30
12:30 – 15:00

15:10 – 16:00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet

Bårhuset

VT 23 B8/9

08:00 – 11:30
12:30 – 15:00

15:10 – 16:00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet

Bårhuset

VT 23 A26/908.00-16.00Psykiatri
VT 23 B27/908.00-16.00Psykiatri
VT 23 A4/1008.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Sårvård
VT 23 B5/1008.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Sårvård
VT 23 A10/1008.30-16.30Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering
Nutritionssond
Trakeostomi
VT 23 B11/1008.30-16.30Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering
Nutritionssond
Trakeostomi
VT 23 A25/10

08.30-12.30

 


13.30-16.30

Kirurgi
Akut och postoperativ smärta


Sond, stomi
Operation, IVA, endoskopienheten

VT 23 B26/10

08.30-12.30

 


13.30-16.30

Kirurgi
Akut och postoperativ smärta


Sond, stomi
Operation, IVA, endoskopienheten

VT 23 A14/1108.30-11.15
11.30-12.30
13.30-16.30
Diabetes
Studiebesök på dialysenheten
Våld i nära relationer
VT 23 B15/1108.30-11.15
11.30-12.30
13.30-16.30
Diabetes
Studiebesök på dialysenheten
Våld i nära relationer
VT 23 A5/1208.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario
VT 23 B6/1208.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT23 A16/108.30-16.30Psykiatri
HT23 B18/108.30-16.30Psykiatri
HT23 A30/108.30-16.30Psykiatri
HT23 B+4,BSSK1/208.30-16.30Psykiatri
HT23 A27/208.30-12.15
13.15-14.15
14.30-16.30
Palliativ vård
Bårhuset
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet inkl. fika
HT23 B+4,BSSK29/208.30-12.15
13.15-14.15
14.30-16.30
Palliativ vård
Bårhuset
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
HT23 A12/308.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Våld i nära relationer
HT23 B14/308.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Våld i nära relationer
HT23 A18/308.30-16.30
(se separat schema)
Stroke
Rehabilitering
Praktisk sondmatning
Trakeostomi
HT23 B19/308.30-16.30
(se separat schema)
Stroke
Rehabilitering
Praktisk sondmatning
Trakeostomi
HT23 A23/408.30-12.30


13.30-16.30
Kirurgi
Akut och postoperativ smärta
Sond, stomi
Operation, IVA, endoskopienheten
HT23 B24/408.30-12.30


13.30-16.30
Kirurgi
Akut och postoperativ smärta
Sond, stomi
Operation, IVA, endoskopienheten
HT23 A29/408.30-11.15
11.30-12.30
13.30-16.30
Diabetes
Dialysenheten
Sårvård
HT23 B30/408.30-11.15
11.30-12.30
13.30-16.30
Diabetes
Dialysenheten
Sårvård
HT23 A14/508.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario
HT23 B16/508.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

VT24 A8/208.30-10.30
10.30-12.30
13.30-16.30
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
VT24 B+4,BSSK9/208.30-10.30
10.30-12.30
13.30-16.30
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
VT24 A20/208.30-16.30Tidigt upptäcka svårt
sjuk och agera A-E / NEWS
Scenario
VT24 B+4,BSSK21/208.30-16.30Tidigt upptäcka svårt
sjuk och agera A-E / NEWS
Scenario
VT24 A4/308.30-12.00
13.00-16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
VT24 B+4,BSSK5/308.30-12.00
13.00-16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
VT24 A20/308.30-12.00
13.00-16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och
bemötande - Patientnämnden
VT24 B+4,BSSK21/308.30-12.00
13.00-16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och
bemötande - Patientnämnden
VT24 A26/308.30-17.00Cirkulation
S-HLR
VT24 B27/308.30-17.00Cirkulation
S-HLR
VT24 A+B18/408.30-15.30
(14.15-14.45?)
15.30-16.30
Läkemedelshantering
Vårdförbundet info under em. fika
Antibiotikasmarta Sjuksköterskor
VT24 A6/508.30-12.30
08.30-10.30
10.30-12.15
13.15-15.00
15.00-16.30
Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)
VT24 B7/508.30-12.30
08.30-10.30
10.30-12.15
13.15-15.00
15.00-16.30
Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)
VT24 A21/508.30-09.30
09.30-12.30
13.30-16.30
Kuratorns roll
Existensiell hälsa
Vardagsrehabilitering
VT24 B+4,BSSK22/508.30-09.30
09.30-12.30
13.30-16.30
Kuratorns roll
Existensiell hälsa
Vardagsrehabilitering
VT24 A3/608.30-16.30Teamträning/CRM
VT24 B4/608.30-16.30Teamträning/CRM

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT24 A

10/9

08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-16.00
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
HT24 B12/908.00-10.00
10.00-12.00
13.00-16.00
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
HT24 A17/908.00-16.00Tidigt upptäcka och behandla
– TUB, A-E / NEWS
Scenario
HT24 B19/908.00-16.00Tidigt upptäcka och behandla
– TUB, A-E / NEWS
Scenario
HT24 A30/908.30-12.30
13.30-16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
HT24 B1/1008.30-12.30
13.30-16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
HT24 A15/1008.30-09.30
09.30-12.30
13.30-16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden
HT24 B17/1008.30-09.30
09.30-12.30
13.30-16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden
HT24 A21/1008.30-17.00Cirkulation
S-HLR
HT24 B22/1008.30-17.00Cirkulation
S-HLR
HT24 A+B (ssk)15/1108.30 – 15.30
(14.15-14.45?)
15.30 – 16.30
Läkemedelshantering
Vårdförbundet info under em. fika?
Antibiotikasmarta Sjuksköterskor
HT24 A19/11

08.30 – 12.30
08.30 – 10.00
10.30 – 12.15
13.15 – 15.00
15.00 – 16.30

Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)

HT24 B20/11

08.30 – 12.30
08.30 – 10.00
10.30 – 12.15
13.15 – 15.00
15.00 – 16.30

Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)
HT24 A26/11

08.30 – 09.30
09.30 – 12.30
13.30 – 16.30

Kuratorns roll
Existensiell hälsa
Vardagsrehabilitering
HT24 B27/11

08.30 – 09.30
09.30 – 12.30
13.30 – 16.30

Kuratorns roll
Existensiell hälsa
Vardagsrehabilitering
HT24 A10/1208.30 – 16.30Teamträning
HT24 B12/1208.30 – 16.30Teamträning

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

VT24 A27/808.00-16.00Psykiatri
VT24 B29/808.00-16.00Psykiatri
VT24 A3/908.00-16.00Psykiatri
VT24 B4/908.00-16.00Psykiatri
VT24 A24/9

08.00-12.00
13.00-15.00

15.10-16.00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
Bårhuset

VT24 B26/9

08.00-12.00
13.00-15.00

15.10-16.00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
Bårhuset

VT24 A2/1008.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Sårvård
VT24 B3/1008.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Sårvård
VT24 A8/1008.30-16.30Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering
Nutritionssond
Trakeostomi
VT24 B9/1008.30-16.30Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering
Nutritionssond
Trakeostomi
VT24 A23/10

08.30-12.30


13.30-16.30

Kirurgi
Akut och postoperativ smärta
Sond, stomi
Operation, IVA, endoskopienheten
VT24 B24/1008.30-12.30


13.30-16.30
Kirurgi
Akut och postoperativ smärta
Sond, stomi
Operation, IVA, endoskopienheten
VT24 A5/1108.30-11.15
11.30-12.30
13.30-16.30
Diabetes
Studiebesök på dialysenheten
Våld i nära relationer
VT24 B6/1108.30-11.15
11.30-12.30
13.30-16.30
Diabetes
Studiebesök på dialysenheten
Våld i nära relationer
VT24 A3/1208.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario
VT24 B4/1208.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario