Jönköping

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

VT 23 A7/2

08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention

VT 23 B8/2

08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention

VT 23 A21/2

08:00 – 16:00

Tidigt upptäcka svårt sjuk och agera A-E / NEWS
Scenario

VT 23 B22/2

08:00 – 16:00

Tidigt upptäcka svårt sjuk och agera A-E / NEWS
Scenario

VT 23 A7/3

08:30 – 12:00
13:00 – 16:00

Smittskydd och vårdhygien
Infektioner

VT 23 B8/3

08:30 – 12:00
13:00 – 16:00

Smittskydd och vårdhygien
Infektioner

VT 23 A20/3

08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden

VT 23 B24/3

08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden

VT 23 A11/4

08:00 – 17:00

Cirkulation
S-HLR

VT 23 B13/4

08:00 – 17:00

Cirkulation
S-HLR

VT 23 A+B25/4

08:00 – 15:00

Läkemedelshantering (Endast SSK)

    
VT 23 A9/5

08:00 – 12:00
08:00 – 09:30
10:00 – 11:45
12:45 – 14:45
15:00 – 16:00

Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)

VT 23 B10/5

08:00 – 12:00
08:00 – 09:30
10:00 – 11:45
12:45 – 14:45
15:00 – 16:00

Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)

VT 23 A25/5

08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Kuratorns roll
Existentiell hälsa
Vardagsrehabilitering

VT 23 B26/5

08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Kuratorns roll
Existentiell hälsa
Vardagsrehabilitering

VT 23 A7/6

08:00 – 16:00

Teamträning/CRM

VT 23 B8/6

08:00 – 16:00

Teamträning/CRM

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT 22 A

17/1

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT 22 B

18/1

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT 22 A

31/1

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT 22 B

1/2

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT 22 A

28/2

08:00 – 11:30
12:30 – 15:00
15:00 – 16:00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
Bårhuset

HT 22 B

1/3

08:00 – 11:30
12:30 – 15:00
15:00 – 16:00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
Bårhuset

HT 22 A

14/3

08:00 – 12:00

 

 

13:00 – 16:00

Kirurgi

Akut och postoperativ smärta

Sond, stomi

Operation, IVA, endoskopienheten

HT 22 B

15/3

08:00 – 12:00

 

 

13:00 – 16:00

Kirurgi

Akut och postoperativ smärta

Sond, stomi

Operation, IVA, endoskopienheten

HT 22 A

28/3

08:00 – 16:00
Se separat schema

Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering

Praktisk sondmatning
Trakeostomi

HT 22 B

29/3

08:00 – 16:00
Se separat schema

Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering
Praktisk sondmatning
Trakeostomi

HT 22 A

17/4

08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Demens, bemötande
Våld i nära relationer

HT 22 B

18/4

08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Demens, bemötande
Våld i nära relationer

HT 22 A

3/5

08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Diabetes
Dialysenheten
Sårvård

HT 22 B

5/5

08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Diabetes
Dialysenheten
Sårvård

HT 22 A

15/5

08:00 – 16:00

Teamträning/CRM
Scenario

HT 22 B

16/5

08:00 – 16:00

Teamträning/CRM
Scenario