Verksamheter i Qulturumhuset

Qulturum

Qulturum är en enhet och plats att vända sig till när någon vill utveckla ny kunskap om förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvård. Det gäller utveckling som rör patientcentrering, samverkan/vårdflöde, ledarskap, kliniska förbättringar, patientsäkerhet, läkemedelsanvändning med mera.
Läs mer om Qulturum

 

Futurum

Futurum – akademin för hälsa och vård – samordnar, stödjer och utvecklar såväl den kliniska grundutbildningen för vårdpersonal som forskningen inom Region Jönköpings län. 
Futurums webbplats (nytt fönster)

 

Primärvårdens FoU-enhet, Futurum

FoU-enheten är till för att hjälpa all personal i primärvården i Region Jönköpings län med forskning och utvecklingsarbete. Enheten hör numera administrativt till Futurum.
FoU-enhetens webbplats (nytt fönster)

 

Vårdcentralerna Bra liv

I länet finns det 33 vårdcentraler som drivs av Region Jönköpings län. Sedan 1 januari 2010 organiseras dessa i förvaltningen Vårdcentralerna Bra Liv. Vårdcentralerna ska bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna genom att erbjuda förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god kvalitet. Tillsammans med privata vårdcentraler ansvarar Vårdcentralerna Bra Liv från och med 1 juni 2010 för den nära vården till länets invånare enligt reglerna för vårdval.
Vårdcentralerna Bra liv (nytt fönster)