Nätverka

Forum

Utvecklingskraft

Sedan 2004 har konferensen Utvecklingskraft under två heldagar årligen samlat personer från hela Sverige som arbetar inom vård, omsorg och tandvård.

Konferensen arrangeras av Region Jönköpings län med Qulturum och sektion Folkhälsa i projektledningen men är en mötesplats för hela Sverige. På Utvecklingskraft delar medarbetare med sig av de förbättringsarbeten som gjorts och görs och också lär av andra. Under senare år finns också tydliga inslag från personer med egen erfarenhet från vård och omsorg.

Dagarna brukar innehålla gemensamma föredrag utifrån aktuella teman och på olika sätt presentationer av förbättringsarbeten genom seminarier, workshops, postrar, utställningsytor, nätverk och mingel.

Klicka här (Extern länk) för att komma till Utvecklingskrafts webbplats.

 

Mikrosystemfestivalen

Mikrosystemfestivalen, eller The Microsystem Festival, är en internationell konferens som har arrangerats årligen sedan 2004 av Region Jönköpings län, med Qulturum som arrangör.

Festivalen vänder sig till ledare, chefer, förbättringscoacher och andra som arbetar med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård. Ett viktigt syfte är att ta vara på de framgångar som sker inom forskning och utveckling, samt att skapa en öppen mötesplats där engagerade medarbetare inom svensk och internationell hälso- och sjukvård kan träffas och utbyta erfarenheter.

Att vi valt att kalla det för "festival" beror på att detta begrepp är etablerat och används internationellt för den här typen av konferenser som lyfter fram teori och goda exempel för gemensamt lärande.

2024 firade Mikrosystemfestivalen 20-års jubileum och med mikrosystemtänkande som trygg grund är det nu dags att utvidga och utveckla vårt tänkande ytterligare.

För att fortsätta främja utveckling och ta sig an framtida utmaningar krävs nya perspektiv, nya angreppssätt och nya tankar. Tillsammans får vi fler möjligheter än på egen hand – mer flexibilitet, mer idéer, mer perspektiv, mer kommunikation och framförallt mer innovation.

  • Mer information om ett nytt forum kommer inom kort.

Klicka här (Extern länk) för att komma till Mikrosystemfestivalens webbplats.