Laparoskopisimulatorer

Foto: Johan Werner Avby

I regionen finns två laparoskopisimulatorer. En haptisk, Lapsim Haptic, och en icke-haptisk, LapSim SimBall. Dessa roterar enligt nedanstående schema mellan sjukhusen i regionen för att läkare på kirurg- respektive urologkliniken samt kvinnoklinikerna ska kunna använda dessa på bästa sätt.

Utöver Laparoskopisimulatorerna finns även en EndoSkopisimulator (EndoSim)

Vänligen observera att simulatorerna har separata databaser, dina framsteg överförs EJ mellan simulatorerna. Förhoppningen är att detta ska kunna ändras framöver.

LapSim och EndoSim

På Värnamo Sjukhus finns LapSim i kontorskorridoren tillhörande Kirurgmottagningen, EndoSim har samma placering.

På Höglandssjukhuset Eksjö finns LapSim i Blå rummet, plan 5. EndoSim placeras på endoskopimottagningen.

På Länssjukhuset Ryhov finns simulatorn på operation/läkarexpeditionen, Kirurgi-, Urologi- och Kvinnokliniken. EndoSim placeras på Metodikum.

Se schema längre ner.

ArthroS

Den här simulatorn roterar i första hand halvårsvis mellan Region Jönköpings län och Region Östergötlands län. När simulatorn är placerad i Region Jönköpings län kommer den att rotera enligt schema nedan.

 

2022RyhovVärnamoEksjö
jan-aprilLapSim HapticLapSim SimBallEndoSim
maj-augLapSim SimBallEndoSimLapSim Haptic
sept-decEndoSimLapSim HapticLapSim SimBall

Vänligen notera att avvikelser kan förekomma i samband med utbildningsaktiviteter och service.

HalvårsplaneringJönköpingEksjöVärnamo
Placering simulatorMetodikumOrt. Klin. AdministrationOrtopeden B
aug-sept-oktArthroS  
okt-nov-dec ArthroS 
dec-jan-feb  ArthroS
feb-augRegion Östergötland