HLR i Region Jönköpings län

Foto: Johan Werner Avby

Styrdokument för HLR på Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov Jönköping och Värnamo sjukhus

Mål för hjärt-lungräddning (HLR) i Region Jönköpings län (pdf-fil, 850 kB)

HLR i Region Jönköping län (intranätet)