Leda med kvalitet som strategi

I Region Jönköpings län arbetar vi med kvalitet som strategi. Det innebär att vi alla har två jobb – att göra ett bra jobb tillsammans med de vi finns till för, samtidigt som vi förbättrar våra arbetssätt och utbildar varandra såväl som framtidens medarbetare.

Genom att fasa ut det som inte skapar lika mycket värde, får vi tid och resurser till att satsa på nya prioriterade områden. Samtidigt skapar vi en arbetsplats där vi trivs, är stolta över vårt arbete och delaktiga i utvecklingen.
Och det är en strategi som har lönat sig. Vi är stolta över att vi ofta lyfts fram som ett föredöme både nationellt och internationellt. 
Att leda med kvalitet som strategi handlar om att:

 1. Kontinuerligt arbeta med ”varför finns vi till”: vår vision och vårt uppdrag.
 2. Agera utifrån att ”allt hänger ihop”: vår organisation är ett sammanhängande system av processer, som är ömsesidigt beroende av andra delar i samhället.
 3. Kontinuerligt mäta och följa upp vad verksamheten presterar ur olika perspektiv:

  a.    Medborgare/kund
  b.    Process/produktion
  c.    Medarbetare
  d.    Lärande och förnyelse
  e.    Ekonomi

 4. Samla information från omvärlden och den egna organisationen, till exempel genom att jämföra verksamhetens resultat med liknande och ledande verksamheters, ta del av ny forskning, nya riktlinjer och förslag på förbättringar från kunder och medarbetare.
 5. Analysera vad verksamheten presterar och utifrån det prioritera och planera både för det dagliga arbetet och för hur arbetet kan förbättras.   
 6. Hantera förbättringsområden på ett systematiskt sätt.

Våra fem ledningsstrategier är grunden för ett framgångsrikt ledarskap i Region Jönköpings län. Det innebär att vi som ledare:

 • Skapar värde med kunder och intressenter
 • Leder för hållbarhett
 • Involverar motiverade medarbetare
 • Utvecklar värdeskapande processer
 • Förbättrar verksamheten och skapar innovationer