Qulturum

Qulturumhuset

Qulturum erbjuder hjälp och stöd i arbetet med att förändra system snarare än traditionella kurser.

Vi erbjuder kompetensförnyelse, möjligheter till reflektion och handledning i utveckling och förändring med hjälp av moderna hjälpmedel och förbättringsverktyg.

Qulturum är en enhet att vända sig till för att utveckla ny kunskap om förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvård. Det gäller utveckling som rör patientcentrering, samverkan/vårdflöde, ledarskap, kliniska förbättringar, patientsäkerhet, läkemedelsanvändning med mera.

Qulturum är ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för utvecklingsarbete samt utvärdering inom strategiskt viktiga förbättringsområden och ledarskap i hälso- och sjukvård.

Qulturum vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla och förbättra svensk hälso- och sjukvård.

Allt arbete utgår från vårdens vardag och arbetet sker dagligen i ett nära samarbete med medarbetare inom hälso- och sjukvård – oftast i arbetslag där alla yrkeskategorier är representerade. Vi genomför utvecklingsprogram,  förbättringsarbeten, ledarutveckling, konferenser och andra aktiviteter.

Vår verksamhetsidé

Qulturum strävar efter att vara en ledande gemensam mötesplats för nytänkande, kreativ samverkan, metodutveckling och kompetensutveckling. Medarbetare i hälso- och sjukvård ska känna stolthet över sitt arbete och de som får vård ska känna tillit och trygghet i den vård de får.

  • I partnerskap med uppdragsgivare skapa förutsättningar för att utveckla ledarskapet och verksamheten.
  • Medverka till ett långsiktigt arbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse i hela Region Jönköpings län.
  • Stödja och utveckla arbetssätt och kvalitetssystem inom patientorienterad verksamhet, professionell kvalitet och ledning/ledarskap.
  • Utveckla och sprida nya metoder för resultatorientering och förbättringskunskap