Eksjö

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

VT – 23

2/2

08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention

VT – 23

10/2

08:00 – 16:00

Tidigt upptäcka och behandla – TUB, A-E / NEWS
Scenario

VT – 23

28/2

08:30 – 12:00
13:00 – 16:00

Smittskydd och vårdhygien
Infektioner

VT – 23

15/3

09:00 – 12:00
13:00 – 13:30
13:30 – 16:00

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden
Arbetsglädje

VT – 23

30/3

08:00 – 17:00

Cirkulation
S-HLR

VT – 23

19/4

08:00 – 15:00

Läkemedelshantering (Enbart sjuksköterskor)

VT – 23

4/5

08:00 – 12:00
08:00 – 09:30
10:00 – 11:45
12:45 – 14:45
15:00 – 16:00

Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)

VT – 23

16/5

08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Kuratorns roll
Existentiell hälsa
Vardagsrehabilitering

VT – 23

1/6

08:00 – 16:00

Teamträning

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT -22

24/1

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT -22

7/2

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT -22

23/2

08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
15:00 – 16:00

Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
Bårhuset

HT -22

8/3

08:00 – 16:00

Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering
Praktisk sondmatning
Trakeostomi

HT -22

24/3

08:00 – 12:00

 

13:00 – 16:00

Kirurgi
Akut och postoperativ smärta
Stomi
Operation, IVA

HT -22

13/4

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Demens, bemötande

Våld i nära relationer

HT -22

27/4

08:00 – 10:45
11:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Gr1: 13:00-13:30
Gr2: 13:45-14:15

Diabetes
Studiebesök på dialysenheten
Sårvård
Studiebesök Endoskopin
-”-

HT -22

9/5

08:00 – 16:00

Teamträning/CRM
Scenario