Eksjö

Vi träffas alltid ombytta på Metodikum om inget annat anges i schemat.

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT 23Onsdag 6/908.30-10.30
10.30-12.30
13.30-16.30
Introduktion
Patientsäkerhet
Vårdprevention
HT 23Onsdag 20/908.30-16.30Tidigt upptäcka och behandla – TUB, A-E / NEWS
Scenario
HT 23Onsdag 27/908.30-12.30
13.30-16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
HT 23Onsdag 11/1008.30-09.00
09.00-12.30
13.30-16.30
Arbetsglädje

Kommunikation och bemötande - Patientnämnden
HT 23Onsdag 25/1008.30-17.30Cirkulation
S-HLR
HT 23Onsdag 8/1108.30-15.30Läkemedelshantering
Ev Strama kl 15.30-16.30 Carl F
HT 23Onsdag 15/1108.30–12.30
08.30–10.00
10.30–12.15
13.00–15.00
15.30–16.30
Venösa infarter (SSK)
KAD (USK)
Studiebesök sterilcentralen(USK)
Laboratoriemedicin (RIU/KUP)
Studiebesök på röntgen (RIU/KUP)
HT 23Fredag 1/1208.30–09.30
09.30–12.30
13.30–16.30
Kuratorns roll
Existentiell hälsa
Vardagsrehabilitering
HT 23Fredag 15/1208.30-16.30Teamträning

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

VT 23Onsdag 30/808.30-16.30Psykiatri
VT 23Onsdag 13/908.30-16.30Psykiatri
OBS! I Ulf Sparresalen
VT 23Fredag 22/908.30-12.30
13.30-15.30
15.30-16.30
Palliativ vård
Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet
Bårhuset
VT 23Onsdag 4/1008.30-16.30

Stroke, Antikoagulation
Rehabilitering

Nutritionssond
Trakeostomi

VT 23Fredag 20/1008.30-12.3013.30-16.30

Kirurgi

Akut och postoperativ smärta
Stomi

Operation, IVA, endoskopienheten

VT 23Fredag 10/1108.30-12.30
13.30-16.30
Demens, bemötande
Våld i nära relationer
VT 23Onsdag 22/11

08.30-12.30

Gr1: 13.30-14.00
Gr2: 14.15-14.45
När andra gruppen på endoskopi

15.00-16.30

Diabetes

Studiebesök Endoskopin
-”-
Praktisk sondmat


Sårvård

VT 23Onsdag 6/1208.30-16.30Teamträning/CRM
Scenario