Coaching

Internationell forskning visar att förbättringscoacher är en framgångsfaktor i utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Coaching baserar sig på positiv psykologi och bygger på en optimistisk människosyn som utgår ifrån att människor vill och kan utveckla. Coachen ger liv åt förändringsglädje genom lösningsfokuserade dialoger, kreativa övningar och ett genuint intresse för att just du eller ditt team ska lyckas.

Ordet kommer från ungerska ordet Kocs och betyder vagn som fraktade viktiga personer från den plats där de var till den plats de vill komma. Senare tog idrotten över ordet för att markera att det alltid finns en rörelse framåt och att det inte är coachen som gör jobbet utan att det är teamet som presterar.

Qulturum erbjuder allt från enstaka föreläsningar till kurs anpassade enligt era behov inom följande områden:

  • Coaching av förbättringsarbete, metoder och förändringspsykologi
  • Coaching av mått och mätningar
  • Coaching – effektivitet och Lean-verktyg
  • Coaching – Microsystem och patientsäkerhet
  • Coaching – processutveckling, verksamhetsutveckling
  • Coaching – co-production
  • Estherförbättringscoacher - förbättringscoacher inom kommun och region
  • Coachande förhållningssätt – Ledning och ledarskap

 

Ta gärna kontakt för mer information: qulturum@rjl.se