Qulturumhuset

Qulturumhuset, hus B4, finns i parken intill Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, nära E4:an. Huset var tidigare matsal och kök för Smålands skytteregemente år 1916—1928. Därefter hölls en industrimässa här under två år.

Från början av 1930-talet gjordes hela området om till det som tidigare kallades mentalsjukhus och psykiatriska klinikerna hade matsal och kök här ända in på 90-talet.

I huset fanns även lokaler för fackföreningarna och sjukvårdsområdets möbelförråd.

I slutet av 90-talet beslutade dåvarande Landstinget i Jönköpings län att huset skulle totalrenoveras för att inrymma flera enheter som arbetar med verksamhetsutveckling och förbättringar. Detta skedde i samarbete med Apoteket och namnet blev Qulturum.   

Andra verksamheter i Qulturumhuset


Futurum

Futurum – akademin för hälsa och vård – samordnar, stödjer och utvecklar såväl den kliniska grundutbildningen för vårdpersonal som forskningen inom Region Jönköpings län. 
Futurums webbplats (nytt fönster)

Primärvårdens FoU-enhet, Futurum

FoU-enheten är till för att hjälpa all personal i primärvården i Region Jönköpings län med forskning och utvecklingsarbete. Enheten hör numera administrativt till Futurum.
FoU-enhetens webbplats (nytt fönster)

Vårdcentralerna Bra liv

I länet finns det 33 vårdcentraler som drivs av Region Jönköpings län. Sedan 1 januari 2010 organiseras dessa i förvaltningen Vårdcentralerna Bra Liv. Vårdcentralerna ska bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna genom att erbjuda förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god kvalitet. Tillsammans med privata vårdcentraler ansvarar Vårdcentralerna Bra Liv från och med 1 juni 2010 för den nära vården till länets invånare enligt reglerna för vårdval.
Vårdcentralerna Bra liv (nytt fönster)