Nätverka

Signe Thorfinns stiftelse

Svartvit bild av Signe Thorfinn i sjuksköterskekläder.

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Stipendierna avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands. I ansökan ska framgå - när, var, hur stipendiet ska användas och hur det kommer vårdtagaren till gagn!

Stipendiet kan användas till att:

  • Delta i internationella konferenser
  • Hospitering - besöka annan verksamhet för utbyte av erfarenheter
  • Utvecklings- och forskningsprojekt
  • Omkostnader kring fördjupningsutbildning på högskolenivå såsom resor och litteratur

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 mars 2023

Ansökningsblankett för att söka stipendium från Signe Thorfinns stiftelse (Word) (word-fil, 33 kB)

  • För att kunna söka stipendiet ska du vara leg. sjuksköterska, yrkesverksam i Jönköpings län sedan minst två år.
  • Signe Thorfinns stiftelse klimatkompenserar valbara certifierade projekt enligt Gold Standard vid flygresor.
  • Vårens stipendieutdelning sker den 11 maj 2023.

Önskar du ytterligare information om Signe Thorfinns stiftelse är du välkommen att kontakta sekreteraren i stiftelsen, Anna-Karin Jeppsson, tfn 010-242 12 15, e-post: anna-karin.jeppsson@rjl.se