Kommunikation och bemötande

Foto: Patrik Svensk

Bra kommunikation i arbetslaget är viktigt för bra samarbete och i mötet med patienten/kunden. Att kommunikationen inte fungerar är tyvärr en ganska vanlig orsak bakom tillbud i vården.

För att stödja bra kommunikation tillhandahåller Qulturum processinriktade utbildningar som visar på människors olika sätt att fungera, relatera till och kommunicera med varandra och hur vi kan utnyttja våra olikheter som styrkor. Syftet är att utveckla individer och arbetsgrupper samt att ge förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater och patienter/kunder.

Qulturum erbjuder ett flertal program, aktiviteter och verktyg där kommunikation och samarbete utgör viktiga delar. Det kan till exempel handla om…

  • Bidra till ökad förståelse för sig själv i yrkesrollen, patienterna och medarbetarna
  • Bidra till utveckling av bra samarbete mellan medarbetare
  • Bidra till förbättrad vårdkvalitet
  • Ta vara på den "tysta kunskapen"