Att vara klinisk tränare/HLR-instruktör

Fyra personer som arbetar inom sjukvård, klädda i sjukvårdskläder.
Foto: Johan Werner Avby

Klinisk träning syftar till att utveckla och fördjupa kunskaper och färdigheter kopplat till det vardagliga arbetet. Träningen bedrivs av simuleringspedagoger från respektive klinik eller enhet och använder den kompetens som finns lokalt, och blir därmed direkt kopplad till den specifika enhetens behov.

Vem kan vara klinisk tränare - HLR-instruktör

Alla medarbetare som fått uppdraget att hålla i någon form av kompetensutveckling, exempelvis träning/utbildning som utförs på din klinik eller på Metodikum

 

Vad gör en klinisk tränare

 • Planerar, genomför och utvärderar träning/utbildning
 • Bokar material och lokaler relevanta för träningens syfte och mål
 • Tar ansvar för att lära sig att använda lokaler, utrustning, simulatorer och material som ska nyttjas i samband med träning/utbildning
 • Hämtar och återlämnar material i samma skick och på den plats som det hämtades på
 • Har god kännedom om lokalerna, dess funktioner/möjligheter för att anpassa planeringen utifrån deltagarnas behov
 • Förbereder materiel, simulatorer, rum/miljö inför träning
 • Återställer nyttjad materiel, simulatorer, rum/miljö efter träning
 • Ser över, och håller ordning i Lounge och köksutrymmen efter träning (diskmaskiner är igångsatta/tömda, bord- och bänkytor är torkade och städade)
 

Vad är en Metodikumpedagog?

 • Ett stöd för simuleringspedagoger framför allt inför, men även under och efter utbildningsinsats
 • Ett stöd i hur du kan skapa miljöer anpassat till verksamheten och utbildningen syfte och mål
 • Ett stöd i vilka tekniska och icke-tekniska verktyg som kan användas för att skapa verklighetstrogna träningstillfällen
 • Ett stöd i hur du kan skapa ett pedagogiskt, effektivt och lärorikt träningstillfälle utifrån medarbetarnas kunskapsnivå, verksamhetens behov samt utbildningens syfte och mål