Metoder och metodstöd

Qulturum erbjuder stöd i förbättringsarbete vad gäller exempelvis att göra gap- och påverkansanalyser eller ta fram handlingsplaner, riktlinjer, checklistor. Genom att göra metoder och verktyg tillgängliga på Qulturums webbplats underlättar vi spridningen av dessa.

Qulturum erbjuder även aktiviteter och program om metoder och verktyg att använda i verksamheters systematiska förbättringsarbete, till exempel förbättringsmodellen, som innehåller delar om att sätta mål, mäta och ta fram idéer samt att prova göra förändringar i små steg som blir hållbara. Andra verktyg är fiskbensdiagram och påverkansanalys för att kartlägga gapet med hur vi gör och hur vi skulle kunna göra om vi tar till oss vad som skulle kunna göra enligt forskning och erfarenheter.

Alla metoder finns samlade på Region Jönköpings läns webbplats för Folkhälsa och sjukvård under fliken Metoder vid innovation, lärande och förnyelse.  

Metoder vid innovation lärande och förnyelse. (Extern länk)