Strategiska förbättringsområden

I vårt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län arbetar vi med förbättringsområden enligt diamantbilden. Mer information om respektive område finns i länkmenyn till vänster.

För patienternas bästa möjliga

Vi arbetar för en bättre och ännu säkrare vård än idag. Vi har satt upp tuffa mål och vi satsar på ledarutveckling på alla nivåer. Vår ambition är att alltid ge våra patienter det bästa möjliga.

Region Jönköpings län har valt att att utveckla sina medarbetare genom att satsa på lärande och förnyelse. På så sätt vill vi förändra arbetssätt till det bättre, så att det vi gör ökar värdet för patienter och medborgare i vårt län.

Genom systematiskt förbättringsarbete i tvärprofessionella team utvecklar vi våra arbetssätt. Vi förbättrar samarbetet mellan medarbetare och mellan enheter och vi sprider kännedom om andra exempel och goda resultat.

Det övergripande målet är att minska gapet mellan var vi gör idag och vad som är möjligt att göra enligt forskning och beprövad erfarenhet. Grunden för detta är systemtänkande, kunskapsteori, mätningar över tid och förståelse för variation i mätresultaten samt kunskap om förändringspsykologi.

"Bästa möjliga" är inte bara ett mål utan egentligen ett förhållningssätt. Vi deltar i internationella nätverk och utvecklingsarbeten för att stimulera och utveckla våra arbetssätt.

Qulturum erbjuder stöd i förbättringsarbete

Verksamheterna har stöd i sitt förbättringsarbete av Qulturum, som är Region Jönköpings läns strategiska och stödjande enhet för verksamhetsutveckling. Qulturums huvuduppgifter är omvärldsbevakning och att erbjuda metoder och verktyg för förbättringsarbete och kompetensutveckling.

Kvalitet som strategi

Region Jönköpings län har valt kvalitet som strategi för sin organisations utveckling. I det ligger begrepp som lärande och förnyelse, systemsyn, ständiga förbättringar, gemensamma grundläggande värderingar, förbättringsarbete, nya arbetssätt och Uppnå bästa möjliga (det internationella utvecklingsarbetet Pursuing perfection) med mera.