Samskapande

Samskapande handlar om att skapa värde med kunder och intressenter genom att lära tillsammans. Samskapande behöver främjas och jobbas aktivt med på både individnivå, i verksamhetsutveckling och i politiska beslut. Vi erbjuder stöd i denna riktning.

Stärk ditt samskapande

Samskapande innebär ett medbestämmande, alltså en högre grad av inflytande. Att skapa goda förutsättningar för inflytande är viktigt oavsett om det gäller i t.ex. ett patientmöte eller ett innovationsprojekt, dvs på olika nivåer i systemet. Förutom förståelse för patientens/kundens levda verklighet är det flera områden som kan påverka samskapande i hälso- och sjukvården. Dessa områden är: medarbetarnas kompetens/upplevelser, hinder och möjligheter i systemet och evidens/beprövad erfarenhet.
Vad behöver du för att skapa förutsättningar för samskapande i din roll?

Qulturums roll

Qulturum har sedan slutet av 1990-talet arbetat med samskapande i olika former. Flera nationella och internationella nätverk inom samskapande bidrar till ett ständigt lärande och utvecklande inom området. Samverkan har skett och sker med patienter, profession och ledning inom regionen och i civilsamhället.