Värnamo

Vi träffas alltid ombytta på Metodikum om inget annat anges i schemat.

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

HT236/309.00-13.00
14.00-17.00
Kirurgi, scenario
Studiebesök operation , IVA och endoskopienheten
HT2320/309.00-17.00Psykiatri
HT2317/409.00-13.00
13.30-17.00
S-HLR
Hjärtsvikt, stroke
HT23 och VT2424/409.00-13.00
14.00-15.00
15.00-17.00
Palliativ vård
Bårhuset
Det svåra samtalet
HT2315/509.00-12.00
13.00-14.00
14.00-17.00
Teamträning/CRM,scenario
Studiebesök akutmottagningen
Avslutning RIU

 

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

Grupp 202411/909.00-11.00
11.00-13.00
14.00-16.00
Introduktion RIU
Patientsäkerhet
Arbetsglädje
Grupp 202423/1009.00-17.00Tidig upptäckt och behandling - TUB. scenario
Grupp 202420/1109.00-13.00
14.00-17.00
Vårdprevention och rehabilitering
Grupp 20244/1209.00-12.00
13.00-16.30
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner