Schema Värnamo

Nedan finns scheman för RIU/KUP i Värnamo. Vi träffas alltid ombytta på Metodikum om inget annat anges i schemat.