Värnamo

Grupp

Dag

Datum

Tid

Innehåll

HT - 22

618/1

08:00 – 16:00

Tidig upptäckt och behandling – TUB

Scenario

Endast för VT - 23

11/2

08:00 – 10:00

10.00 – 12:00

13:00 -  16:00

Introduktion

Patientsäkerhet

Arbetsglädje

HT – 22 & VT – 23

78/3

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Kirurgi

Scenario

Studiebesök operation, IVA, endoskopienheten

HT – 22 & VT – 23

822/3

08:00 – 16:00

Psykiatri

HT – 22 & VT – 23

95/4

08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Hjärtsvikt, stroke

S-HLR

HT – 22 & VT – 23

103/5

08:00 – 16:00

15:00 – 16:00

Palliativ vård

Sjukhuskyrkan/det svåra samtalet

Bårhuset

Endast för HT – 22

1117/5

08:00 – 16:00

15:00 – 16:00

Teamträning/CRM

Scenario

Studiebesök på akutmottagningen

Endast för VT – 23

27/6

08:00 – 16:00

Teamträning NEWS och A-E