Värnamo

Vi träffas alltid ombytta på Metodikum om inget annat anges i schemat.

Grupp

Datum

Tid

Innehåll

Endast HT 2320/909.00-10.00
10.00-12.00
13.00-16.00
Introduktion
Patientsäkerhet
Arbetsglädje
Endast HT 2327/909.00-17.00Tidig upptäckt och behandling - TUB
Scenario
VT 23 och HT 238/1109.00-12.30
13.30-17.00
Smittskydd och vårdhygien
Infektioner
VT 23 och HT 2329/1109.00-11.30
11.30-12.30
13.30-17.00
Laboratoriemedicin
Läkemedelshantering inkl. Scenario
"
VT 23 och HT 2320/1209.00-12.30
13.30-17.00
Rehabilitering
Vårdprevention inkl. Scenario