AT, BT, ST och PTP

vårdpersonal håller äldre person i handen
Foto: Johan W Avby

Att erbjuda ett bra liv för länsborna är målet för oss som jobbar i Region Jönköpings län. Vi erbjuder dig en modern och attraktiv arbetsplats. Bli en av oss!

Region Jönköpings län är välmeriterat både nationellt och internationellt för vårt utvecklingsarbete kring bra folkhälsa och god vård. Tillgänglighet, bemötande, prevention och kliniska förbättringar är några exempel på utvecklingsområden.

Kompetensförsörjning är viktigt och varje år rekryteras nya medarbetare för att säkra vårt behov av kompetens. Utvecklingen av våra AT, ST och PTP koncept är därför betydelsefulla inslag i vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Att leva och bo i Jönköpings län

Jönköpings län är ett av Sveriges fem största län. Länet har ett centralt läge och goda kommunikationer. Positiv befolkningsutveckling, låg arbetslöshet, god hälsa hos länsborna och en underbar natur gör Jönköpings län attraktivt att leva och utvecklas i.