Utbildning

Studenter på Höglandssjukhuset
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har i uppdrag att i samverkan med lärosäten utbilda studenter på verksamhetsförlagd utbildning, utbilda AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, PTP-psykologer, STP-psykologer, genom att:

  • Stödja och koordinera genomförande av en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet i regionens verksamheter.
  • Stödja genomförande av läkarutbildningen vid studieort Jönköping i samverkan med Linköpings universitet och regionens verksamheter och verka för en hög kvalitet.
  • Ansvara och verka för en hög kvalitet i läkares och psykologers vidareutbildning fram till specialistkompetens (AT, BT, ST, PTP, STP).