Tillgänglighet på webbplatsen

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att webbplatsen ska vara tillgänglig och användbar för alla. Nivån som webbplatsen ska uppnå är WCAG 2.1 nivå AA (webbdirektivet).

Detta gör vi för att öka tillgängligheten

Just nu genomförs en totalrevision av Region Jönköpings läns webbplatser. Det innebär bland annat att vi:

 • Genomför tillgänglighetsanalyser
 • Utbildar redaktörer och andra nyckelpersoner, så att alla som producerar innehåll gör det ur ett tillgänglighetsperspektiv
 • Implementerar rutiner för att upprätthålla tillgänglighetsarbetet i förvaltning
 • Använder ett kvalitetssäkrat verktyg för testning webbplatsen

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

 • På ett fåtal ställen finns det bilder med text i som därmed inte fungerar med uppläsande hjälpmedel
 • Handlingar för politiska möten kan vara inskannade som PDF:er och är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel
 • Webbsändningar från regionfullmäktige är inte undertextade eller syntolkade
 • Det kan förekomma inbäddade moduler för exempelvis Facebook-flöden
 • Teckenstorleken och färg på länkstigen (brödsmulan) kan uppfattas som liten och otydlig
 • Äldre formulär som är gjorda utifrån tabellverktyg är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel
 • Vissa tabeller är av äldre slag och erbjuder inte möjlighet till tabbning

Oskäligt betungande anpassning

Region Jönköpings län åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa av våra källsystem skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Arbetet pågår för att åtgärda systemen, men allt kommer inte vara åtgärdat den 23 september 2020.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det. https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmal-bristande-tillganglighet(Extern länk)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

Jag vill beställa material som ligger webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.
Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.
Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.