Tillgänglighet på webbplatsen

Region Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur rjl.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rjl.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du fylla i formuläret på den här sidan. Du kan också skicka e-post till rjl.redaktion@rjl.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i formuläret på den här sidan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du 

anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. (Extern länk)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • På ett fåtal ställen finns det bilder med text i som därmed inte fungerar med uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa bilder saknar alternativ text.
 • Vissa bilder som anses vara dekorativa har en alternativ text.
 • Handlingar för politiska möten kan vara inskannade som PDF:er och är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
 • Flera PDF:er som finns publicerade är inte tillgängliga.
 • Det kan förekomma inbäddade moduler för exempelvis Facebook-flöden.
 • Äldre formulär som är gjorda utifrån tabellverktyg är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa tabeller är av äldre slag och erbjuder inte möjlighet till tabbning.
 • Det kan finnas listelement som används utanför listor.
 • Det förekommer länkar som saknar textinnehåll eller som består av en bild utan alt-attribut, vilket gör att länkens syfte kan vara oklart.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem 30 juni 2024. 

Oskäligt betungande anpassning

Region Jönköpings län åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa av våra källsystem skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Arbetet pågår för att åtgärda systemen.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av rjl.se

Senaste bedömningen gjordes i november 2023.

Webbplatsen lanserades 2013.

Redogörelsen uppdaterade senast den 4 december 2023. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Du har fel att åtgärda

  Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker att ni ska åtgärda.

  Jag vill beställa material som ligger på webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgängligt format. 

  Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.

  Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.