Tandvård

Tandläkare undersöker patient
Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar för att ge länets invånare bästa möjliga munhälsa. Foto: Johan W Alby

Folktandvården är det verksamhetsområde inom Region Jönköpings län som erbjuder allmän och specialiserad tandvård.

Folktandvården i Jönköpings län har 26 allmäntandvårdskliniker på 21 orter i länet. Specialisttandvård finns inom samtliga odontologiska specialiteter vid Odontologiska Institutionen.

Folktandvården ansvarar för att ge barn och ungdomar i gratis tandvård. Region Jönköpings län finansierar barntandvården med en så kallad barntandvårdspeng.

Allmäntandvård för vuxna finansieras genom patientintäkter och verksamheten konkurrerar med privata tandvårdskliniker.

I Folktandvårdens ansvar ingår också att erbjuda länets invånare specialisttandvård, akut tandvård och tandvård för asylsökande. Region Jönköpings län ansvarar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade.

Folktandvården har det yttersta ansvaret för tandvård i länet.