Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Upphandlare och referensgruppsmedlemmar diskuterar och tittar på produkter.
För att kunna göra så bra förfrågningsunderlag och få så bra slutprodukter som möjligt sker ett tätt samarbete mellan upphandlare och representanter från de som ska använda produkterna. Våra inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling. Foto: Ulf Lindberg

Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den som fakturerar Region Jönköpings län behöver också fakturera med elektronisk faktura, e-faktura.

Aktuella upphandlingar

All upphandling ska ske affärsmässigt och använda konkurrens mellan olika leverantörer, så att Region Jönköpings läns resurser används effektivt.

Region Jönköpings län använder upphandlingsstödet TendSign. Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, presenteras bl a här:

Region Jönköpings läns annonserade upphandlingar (Extern länk)

eller exempelvis via offentligaupphandlingar.se

Registrering
För att läsa upphandlingsunderlagen krävs inloggning.

Hämta underlag och registrera dig för att lämna anbud www.tendsign.com (Extern länk)

Krav på anbud
Det anbud du lämnar in måste uppfylla ställda krav för att därefter kunna utvärderas efter pris och kvalitet.

Skicka fakturor

Här får du information om hur du gör för att skicka fakturor till Region Jönköpings län.

Skicka fakturor