Upphandling och inköp

Läkare visar förbrukningsmaterial som används vid provtagning för patient
Våra inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer, så att Region Jönköpings läns resurser används effektivt.

Aktuella upphandlingar

Region Jönköpings län använder Opics upphandlingsstöd TendSign. Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, presenteras i TendSign:

Region Jönköpings läns annonserade upphandlingar(Extern länk)

Så går en upphandling till

För att komma åt upphandlingsunderlagen krävs inloggning i TendSign. Opic tillhandahåller fem personliga inloggningskonton kostnadsfritt.

Hämta underlag och registrera dig för att lämna anbud www.tendsign.com(Extern länk)
Support, telefon: 0771-440 200

Bevakningstjänst hos Opic
www.opic.com(Extern länk)
Support, telefon: 010-14 13 300

Anbuden som lämnas in ska nå upp till ställda krav för att därefter kunna utvärderas efter pris och kvalitet.