Arbetsplatser

Barn- och ungdomshälsan Norr som arbetsplats

Barn- och ungdomshälsan Norr samverkar med kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö.

Barn- och ungdomsenheten Jönköpings län är en länsklinik som består av tre mottagningar inom Barn- och ungdomshälsan (Norr, Öster, Söder) samt fem Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Det här lovar vi dig

Här får du möjligheten att göra stor skillnad för barn och unga. Med små medel i ett tidigt skede kan du motverka att problematiken fördjupas längre fram i livet. Du blir även en del av ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra.

Vi strävar efter att ta vara på nya medarbetares kompetens i vår verksamhet. Du kommer att aktivt få delta i verksamhetens utveckling. Du ingår i arbetsgrupper som arbetar med specifika processer, exempelvis barns ångest.  

Du erbjuds kontinuerligt handledning av erfaren handledare samt kompetensutveckling.

Det här får du arbeta med

Som medarbetare inom barn- och ungdomshälsan får du arbeta inom spännande ämnesområden. Du möter barn och ungdomar från förskoleklass till och med 17 år och deras föräldrar som önskar råd, stöd och behandling kring psykisk ohälsa.

Du kommer ha enskilda behandlingskontakter men också i samverkan med andra professioner. Du möter många barn och ungdomar som känner oro, ångest, nedstämdhet, stress, som har problem med kamrater eller sitt beteende. Du stödjer också vuxna i att vara föräldrar.

Barn- och ungdomshälsan arbetar på första linjens nivå, det vill säga mellan skolans elevhälsa och specialistnivå inom barn- och ungdomspsykiatri.

De här yrkena finns hos oss
Barn- och ungdomshälsan i norr har 14 medarbetare med yrken som:

  • psykolog (legitimerad och PTP)
  • sjuksköterska
  • sjukgymnast
  • socionom
  • socialpedagog
  • vårdadministratör

Det här värderar vi högt

Vi vill att de som besöker oss ska få ett bra bemötande, vara delaktiga och känna att vår insats gör skillnad. Vi arbetar aktivt med att vara lyhörda. 

Genom vårt arbetssätt med flera professioner vill vi värna om en helhetssyn kring barnet/ungdomen/familjen.

Vi värderar en öppen arbetsmiljö där medarbetarna får frihet att utvecklas under eget ansvar.

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi arbetar ständigt med en utveckling av vårt arbete. Eftersom vi numera är en länsklinik arbetar vi med att ha gemensamma processer och arbetssätt på länets alla tre mottagningar.

Nya arbetssätt och metoder formas tillsammans med medarbetare och chefer utifrån våra besökares feedback och behov samt aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Detta sker genom förbättringsarbete och processutveckling och korta kommunikationsvägar mellan medarbetare och chefer.

Här finns vi

Barn- och ungdomshälsan Norr finns centralt i Huskvarna på Huskvarna vårdcentrum.