Politik, möten och handlingar

Patientnämnden 2023

Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Sammanträden 2023

27 april

Kallelse och handlingar

Protokoll

21 februari

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

 

Politisk organisation

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)

Politisk organisation