Politik, möten och handlingar

Granskningsrapporter

Resultatet av regionrevisionens granskningar redovisas i rapporter. Rapporterna skrivs av de sakkunniga yrkesrevisorerna som genomfört granskningarna.

Innan rapporterna skickas till respektive nämnd kompletteras de med en skrivelse (missiv) där regionrevisorerna gör egna bedömningar av granskningsresultat och ger rekommendationer om åtgärder med utgångspunkt i granskningsresultat.

I de fall revisorerna begär svar från respektive nämnd återfinns även detta under respektive rapport.

Granskning av årsredovisning 2022

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2022" (pdf-fil, 345 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning"  (pdf-fil, 182 kB)

Granskning av delårsrapport 2022 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 149 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 166 kB)

"Revisorenas bedömning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av årsredovisning 2021

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2021" (pdf-fil, 135 kB)

Revisionsrapport "Granskning av God ekonomisk hushållning" (pdf-fil, 2444 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2021" (pdf-fil, 166 kB)

Granskning av delårsrapport 2021

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2021" (pdf-fil, 136 kB)

Missiv till "Gransknign av delårsarpport 2021" (pdf-fil, 165 kB)

Skrivelse till "Granskningsrapport 2021" (pdf-fil, 158 kB)

 

Fördjupade granskningar 

Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön vid (pdf-fil, 378 kB)
regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 378 kB)

Missiv till "Granskning av arbetsmiljön vid (pdf-fil, 668 kB)
regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 668 kB)

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Revisionsrapport "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 283 kB)

Missiv till "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 656 kB)

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 488 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 202 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 289 kB) 

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"  (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil, 365 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"  (pdf-fil, 178 kB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 350 kB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården" (pdf-fil, 330 kB)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården" (pdf-fil, 179 kB)

Yttrande till "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården"  (pdf-fil, 175 kB)

Granskning av hantering av uppskjuten vård 

Revisionsrapport "Granskning av hantering av uppskjuten vård" (pdf-fil, 714 kB)

Missiv till "Granskning av hatnering av uppskjuten vård" (pdf-fil, 123 kB) 

Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19 

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19" (pdf-fil, 492 kB)

Missiv till "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19"  (pdf-fil, 176 kB)

Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin

Revisionsrapport "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19 -pandemin" (pdf-fil, 320 kB)

Missiv till "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin"  (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete 

Revisionsrapport "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete"  (pdf-fil, 1000 kB)

Missiv till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete"  (pdf-fil, 177 kB)

Yttrande till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete" (pdf-fil, 189 kB)

Granskning av löneprocessen

Revisionsrapport "Granskning av löneprocesen" (pdf-fil, 400 kB)

Missiv till "Granskning av löneprocessen"  (pdf-fil, 161 kB)

Granskning av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar" (pdf-fil, 463 kB)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar" (pdf-fil, 22 kB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet" (pdf-fil, 1780 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet" (pdf-fil, 121 kB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat" (pdf-fil, 1888 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat" (pdf-fil, 122 kB)

Granskning av klagomålshantering inom Jönköpings län 

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län" (pdf-fil, 346 kB)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län" (pdf-fil, 180 kB)

Yttrande från nämnden för folkhälsa och sjukvård till "Granskning av klagomålshantering"  (pdf-fil, 155 kB)

Yttrande från patientnämnden till "Granskning av klagomålshantering"  (pdf-fil, 112 kB)

Granskningar 2019 

Granskningar 2018

Granskningar 2017

Granskningar 2016

Granskningar 2015

Granskningar 2014

Granskningar 2013

Granskningar 2012

Granskningar 2011