Granskningar 2014

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner

Revisionsrapport "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner"(pdf-dokument)
Missiv till "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner"(pdf-dokument)
Regionstyrelsens svar "Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner" (pdf-dokument)

Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)
Revisionsrapport "Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum"(pdf-dokument)
Missiv till "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" och "Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum"(pdf-dokument)
Regionstyrelsens svar "Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län" (pdf-dokument)

Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2014"(pdf-dokument)
Missiv till "Granskning av årsredovisning 2014"(pdf-dokument)
Regionstyrelsens svar "Granskning av årsredovisning 2014" (pdf-dokument)

Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete

Revisionsrapport "Förstudie gällande landstingets arbetsmiljö" (pdf-dokument)
Missiv till "Förstudie gällande landstingets arbetsmiljö"(pdf-dokument)

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna

Revisionsrapport "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna"(pdf-dokument)
Missiv till "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna" (pdf-dokument)
Regionstyrelsens svar "Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna"(pdf-dokument)

Förstudie av kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Förstudie av kollektivtrafiken"(pdf-dokument)
Missiv till "Förstudie av kollektivtrafiken"(pdf-dokument)
Regionstyrelsens svar "Förstudie av kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet

Revisionsrapport "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet"(pdf-dokument)
Missiv till "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet"(pdf-dokument)
Regionstyrelsens svar "Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet"(pdf-dokument)

Delårsrapport 2014

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2014"(pdf-dokument)
Missiv till "Granskning av delårsrapport 2014"(pdf-dokument)
Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2014"(pdf-dokument)

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad

Revisionsrapport "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad(pdf-dokument)

Regionstyrelsens svar "Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad" (pdf-dokument)

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar

Revisionsrapport "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar"(pdf-dokument)

Regionstyrelsens svar "Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar"(pdf-dokument)

Granskning av landstingets operationsverksamhet

Revisionsrapport "Granskning av landstingets operationsverksamhet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av landstingets operationsverksamhet"(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens svar "Granskning av landstingets operationsverksamhet"(pdf-dokument)

Utvärdering av hur revisionens arbete uppfattas

Rapport Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län (pdf-dokument)