Regionstyrelsen

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby