Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2023

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby