Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2023

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Handlingar och protokoll 2023

Regionfullmäktige 7 februari

Regionfullmäktige 18 april

Regionfullmäktige 13 juni

Regionfullmäktige 29 augusti

Regionfullmäktige 3 oktober

Regionfullmäktige 7-8 november

Regionfullmäktige 5 december